Specjalistyczne roboty fundamentowe - Aarsleff

Logowanie

pl en

Mikropale

W miejscach, w których wykonanie pali nie jest możliwe ze względu na trudny dostęp wynikający z ukształtowania terenu, ograniczenia skrajni technologicznej pionowej lub poziomej dla pracy palownic/kafarów, ograniczenia w zakresie obciążeń technologicznych w trakcie realizacji robót palowych, wymagane jest znaczne pochylenia pali przekraczające 30-35 stopni, pale w podobnych zakresie obciążeń pracują na wciskanie i wyciąganie oraz gdy tego wymaga dokumentacja projektowa, wykonujemy różnego typu mikropale zgodnie z wymaganiami PN-EN 14199 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Mikropale.
Wykonujemy mikropale wiercone świdrem ciągłym, świdrem ciągłym w rurze osłonowej, świdrem ciągłym w technologii CFA, świdrem ciągłym w technologii CFA z rurą osłonową lub z użyciem żerdzi samowiercących oraz dowolne mikropale wbijane młotami o ciężarze od 10 do 90kN.
Wykorzystując technologię mikropali wykonujemy również palisady ażurowe, styczne lub ciągłe.
Mikropale w zależności od wymagań projektu, warunków gruntowych oraz technologii wykonujemy bez iniekcji, z iniekcją pierwotną lub/i iniekcją wtórną, wielokrotną, ogólną lub selektywną.
Do zbrojenia mikropali używamy żerdzi systemów samowiercących, rur, kształtowników stalowych, prętów lub prętów o wysokiej wytrzymałości. W przypadku mikropali trwałych wykonywanych w agresywnym środowisku gruntowym stosujemy wymagane naddatki materiałowe lub rozwiązania zbrojenia z podwójnym zabezpieczeniem antykorozyjnym (DCP).
Przykładowe Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) dotyczące wykonawstwa mikropali można znaleźć na stronie Polskiego Zrzeszenia Wykonawców Fundamentów Specjalnych.

Przedłużenie konstrukcji suwnic
Przedłużenie konstrukcji suwnic na byłej KWK Barbara w Chorzowie przy ulicy Wiejskiej
Posadowienie ściany oporowej
Posadowienie ściany oporowej w Kołobrzegu
Mikropale - Budynek biurowy
Mikropale - Budynek biurowy Warsaw Spire w Warszawie
Przebudowa i modernizacja hali
Przebudowa i modernizacja hali magazynowej w Szczecinie