Specjalistyczne roboty fundamentowe - Aarsleff

Logowanie

pl en

Kariera

Pracownicy są naszym najcenniejszym dobrem i zawsze jesteśmy otwarci na ludzi utalentowanych w różnych specjalistycznych dziedzinach. Jeżeli jesteś uczciwy, rzetelny, nie boisz się nowych wyzwań i zależy Ci na stabilnej pracy w międzynarodowym koncernie prosimy o przesłanie swojego CV na adres:

Prosimy o dopisanie klauzuli:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Aarsleff sp. z o.o. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)."

W przypadku chęci uczestniczenia w przyszłych rekrutacjach prosimy o dopisanie klauzuli:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Aarsleff sp. z o.o. w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych"

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, iż administratorem danych osobowych jest firma Aarsleff Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Wyścigowej 6, wpisana  do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000025980, NIP 9511312627 oraz numer REGON 011994911.
Pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych, a także przysługujących uprawnień, należy kierować na adres siedziby lub adres e-mail odo@aarsleff.com.pl 

- Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacyjnego na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
- Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia.
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres aktualnej i przyszłych rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres 1 roku.
- Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
- Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
- Ma Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, jednak niewyrażenie zgody skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacji.