Specjalistyczne roboty fundamentowe - Aarsleff

Logowanie

pl en

Fundamenty Lech Coastera - największego rollercoastera w Europie Środkowej

Roboty palowe przy wykonaniu fundamentów podpór nurtowych mostu przez Wisłę w ciągu drogi krajowej DK7 w m. Kiezmark

Palowanie podpór nurtowych w ciągu drogi krajowej DK7 w Kiezmarku

Budowa podpór nurtowych mostu przez Nogat w m. Jazowa w ciągu drogi ekspresowej S7

S5 k.Gniezna. Wzmocnienie podłoża pod wysokim nasypem drogi ekspresowej palami prefabrykowanymi

Pale wbijane pod turbiny wiatrowe w rejonie Łańcuta

Pale wbijane żelbetowe w gruntach agresywnych

1  2  3